Tin tức

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công bố thành lập mới một số phòng nghiệp vụ và bổ nhiệm viên chức quản lý

Thực hiện chương trình công tác của BHXH Thành phố, sáng ngày 07/01/2016, BHXH Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố thành lập 03 phòng nghiệp vụ mới và trao các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại các đơn vị trực thuộc. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố. Dự Hội nghị có các Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Trưởng các phòng nghiệp vụ; đại diện cấp ủy, Ban lãnh đạo và đoàn thể của đơn vị có viên chức được điều động bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương, BHXH thành phố Hà Nội thành lập mới 03 phòng: Phòng Tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính, Tuyên truyền; Khai thác và Thu nợ. Phòng Hành chính- Tổng hợp đổi tên thành Văn phòng BHXH Thành phố, phòng Nghiệp vụ Giám định 1, phòng Nghiệp vụ Giám định 2 đổi tên thành phòng Giám định BHYT 1 và Giám định BHYT 2. Như vậy, kể từ năm 2016, BHXH Thành phố có cơ cấu là 14 phòng nghiệp vụ.  

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt việc thành lập mới 3 phòng nghiệp vụ và thay đổi một số chức danh viên chức quản lý phù hợp với tên gọi của tổ chức mới theo quy định của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố đã triển khai thực hiện đề án tách, thành lập mới và đổi tên một số phòng nghiệp vụ theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH Thành phố đã trao Quyết định điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm mới cho các  ông, bà có tên dưới đây kể từ ngày 01/01/2016:

- Ông Đỗ Huy Hòa, Phó Giám đốc BHXH huyện Thanh Trì giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý hồ sơ.

- Bà Đặng Ngọc Liên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Trưởng phòng Tuyên truyền;

- Ông Nguyễn Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý Thu, giữ chức vụ Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ;

- Thay đổi chức danh ông Vũ Hoàng Chung, nguyên Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp giữ chức vụ Chánh Văn phòng BHXH Thành phố;

- Thay đổi chức danh viên chức quản lý đối với bà Chu Ngọc Mai, nguyên Trưởng phòng Thu giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Thu;

- Thay đổi chức danh ông Nguyễn Hữu Tuyển, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Giám định 1 giữ chức vụ Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế 1.

- Thay đổi chức danh bà Nguyễn Thị Tám nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Giám định 2 giữ chức vụ Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế 2.

- Thay đổi chức danh ông Phạm Hắc Hải, nguyên Trưởng phòng Tiếp nhận- Quản lý hồ sơ giữ chức vụ Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố còn trao Quyết định thay đổi chức danh, bổ nhiệm mới một số chức danh Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc BHXH quận, huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai đã giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ mới thành lập và các viên chức được bổ nhiệm. Giám đốc nhấn mạnh trên cương vị mới các viên chức quản lý cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể; khắc phục khó khăn, tiếp tục rèn luyện, củng cố về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kiến thức pháp luật, góp phần cùng toàn hệ thống BHXH Thành phố hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Theo bhxhhn.com.vn