Tin tức

Chế độ nghỉ khi vợ sinh con, người chồng được nghỉ như thế nào?

 Nam giới đóng bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có thì chế độ như thế nào?

Độc giả Nguyễn Văn Trường (Hưng Yên): Nam giới đóng bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có thì chế độ như thế nào?

Chế độ thai sản của nam giới được quy định thế nào?

Nam giới có được hưởng chế độ thai sản? Ảnh minh họa 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 điều 34 Luật BHXH thì chế độ thai sản của nam giới được quy định như sau:

 Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mộc Lan 

Nguồn: http://vietq.vn/che-do-nghi-khi-vo-sinh-con-nguoi-chong-duoc-nghi-nhu-the-nao-d109784.html