Hỗ trợ kỹ thuật

1 Hướng dẫn Giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử từ phần mềm BHXH SIS

>>>VIDEO HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

Bước 1: Đăng nhập phần mềm SIS

Bước 2: Cập nhật phần mềm ( Trợ giúp >>> cập nhật phiên bản), cập nhật biểu mẫu (Nộp HS online >> Cập nhật mẫu biểu)

Bước 3: Thực hiện các nghiệp vụ BHXH trên phần mềm trong tháng

- Báo tăng lao động

+ Vào nhân sự >>> hồ sơ cán bộ >>> thêm >> nhập theo bảng (đối với tăng mới)

 + Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh >> lấy dữ liệu >>> lấy dữ liệu bên nhân sự (đối với tăng mới)

- Báo giảm lao động,

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh

- Tăng lương

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số --> Cập nhật phát sinh

-.. tùy nghiệp vụ của từng doanh nghiệp

Bước 4: Xuất biểu mẫu

- Tăng Mới lao động trong tháng: Hồ sơ gồm (D02, Tk01, Bảng kê nếu có truy thu)

Xuất mẫu D02, Tk01, (Trường hợp báo chậm phải thêm bảng kê hồ sơ)

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ D02-TS; 

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ TK01

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số  >>> In >>> Bảng kê hồ sơ

- Giảm lao động, tăng lương: Xuất mẫu D02, (Trường hợp báo chậm phải thêm bảng kê hồ sơ)

Vào Nộp hồ sơ online --> Hồ sơ D02-TS; 

Vào BẢO HIỂM --> Phát sinh bảo hiểm mức lương/ Hệ số  >>> In >>> Bảng kê hồ sơ

-.......

Bước 5: Xuất hồ sơ điện tử

+ Vào Nộp hồ sơ online --> Xuất hồ sơ điện tử  >>> Chọn loại hồ sơ (tăng, giảm ...) >>> Nhập vào Ô tên hồ sơ (VD: báo tăng tháng năm; đợt ...)

Đính kèm các file vừa xuất ở trên >>> Nhấn xuất hồ sơ XML >>> không nhớ nữa cụ tự viết tiếp nhé

 và click xuất file XML

Bước 6: Khai báo tài khoản BKAV

CLick vào khai báo tài khoản BKAV và nhập user và pass được BKAV cấp --> Click lưu

Bước 7: Nộp hồ sơ điện tử

Click vào Nộp HS Online trên phần mềm

Hệ thống chạy tới giao diện IVAN BKAV

Đặt tên hồ sơ và đính kèm file trên máy tính vừa xuất hồ sơ XML từ phần mềm BHXH SIS

Click tải tệp lên và kết thúc.

Sau khi tải lên, hồ sơ được tạo và Quý vị cắm USB chữ ký số vào máy tính và thực hiện ký và gửi hồ sơ như hình dưới

Sau khi gửi xong chờ cơ quan bảo hiểm xử lý hồ sơ là kết thúc

VIDEO HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

2 Cách xuất dữ liệu từ phần mềm SMS của BHXH Việt Nam để đồng bộ dữ liệu vào phần mềm SIS

BHXHVIETNAM.COM xin giới thiệu Cách xuất dữ liệu từ phần mềm SMS của BHXH Việt Nam để đồng bộ dữ liệu vào phần mềm SIS:

Các bước như sau:

Bước 1 :

- Vào thu bắt buộc

- Export số liệu

Bước 2 :

- Chọn từ ngày 01/01/1930 đến ngày hiện tại

- Chọn mã đơn vị cần cần xuất dữ liệu

- Tích vào đơn vị

- OK

Bước 3 :

- Vào ổ C

- Chọn export

- Nhấn đúp vào export chọn mã đơn vị vừa xuất

+ nhấn nhấn chuột phải

+ Chọn WinRAR

+ Chọn add to “ mã đơn vị.rar”

Bước 4 :

Gửi file này cho BHXHVIETNAM.COM để đồng bộ dữ liệu vào phần mềm SIS

 

3 Cấu hình tối thiểu của máy tính cài đặt và các điều kiện khác phục vụ phần mềm SIS

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành Windows XP, 7, 8,10

CPU Intel® Pentium® 4 hoặc AMD Athlon® 64 (1GHz hoặc nhanh hơn)

RAM tối thiểu 1GB,

Ổ cứng tối thiểu 2GB

Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 x 768

Có kết nối internet

4 Các vấn đề khi cài đặt phần mềm SIS trên hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows 8 trở lên

1. Đối với hệ điều hành Windows XP

Đối với các máy hệ điều hành Windows XP quá cũ, bạn có thể cần cài đặt thêm .Net FrameWork 3.5, tải về tại đây

2. Các hệ điều hành Windows 7 trở lên 

Bạn cài đặt bình thường

Nếu không cài đặt được bạn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Từ màn hình nền Desktop hoặc các ứng dụng bạn click chuột phải vào ứng dụng cần chạy đó và chọn "Run as administrator" (Hình bên dưới)

Bước 2: Để thiết lập chúng chạy ở chế độ mặc định bạn chuột phải vào ứng dụng đó rồi chọn "Properties" rồi chuyển sang thẻ "Compatibility" tiếp đến bạn tích vào ô "Run this program as an administrator" rồi chọn OK (Hình bên dưới)

Như vậy ứng dụng đó đã được mặc định chạy bằng tài khoản quản trị (Administrator) cho những lần sau

1