Tin tức

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

1. Thông tin về việc “xem xét giảm mức đóng BHXH” như anh nghe được mới chỉ là ý kiến của Ông Trần Nam Hải - Đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới (Anh có thể xem thêm tại đây)

2. Nếu trong thời gian tới, pháp luật không có sự thay đổi nào về vấn đề này thì mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng từ năm 2017 sẽ được thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014Luật việc làm năm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

HT

14%

1%

3%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

Tổng cộng: 22%

Tổng cộng: 10.5%

Chú thích:

- HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất

- LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

Thanh Hữu

Nguồn:http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/14098/muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-nam-2017?newsid=chuctet&ui=09RZNU5qUXpNQTTV&pi=09pBeE5pMHhNaTB5TnkweE15MHdPUTTW&ci=46096228