Tin tức

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT áp dụng theo lương cơ sở mới

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ban hành ngày 26-5 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng thêm 60 nghìn đồng/ tháng, lên mức 1,21 triệu đồng/tháng. Văn bản có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15-7-2016, nhưng tính hưởng từ ngày 1-5-2016.

Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng, tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48,4 triệu đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở là 7,26 triệu đồng.

Các quy định trên sẽ thực hiện từ ngày 1-5-2016.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định.

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/bhxh-va-cuoc-song/item/29814202-muc-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-ap-dung-theo-luong-co-so-moi.html