Nghiệp vụ BHXH

14/10/2016

Hướng dẫn xác định đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định đối tượng được Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của ...
25/03/2016

Hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:
25/03/2016

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai

Ngày 16/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 883/BHXH-DVT về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai (KK), kê khai lại (KKL).
26/01/2016

Tôi có một USB Token, xin hỏi có thể sử dụng được cho 2 doanh nghiệp, tổ chức được không?

Câu hỏi: Tôi có một USB Token, xin hỏi có thể sử dụng được cho 2 doanh nghiệp, tổ chức được không?
05/01/2016

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu 2016

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Thủ tục - hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản ...
05/01/2016

Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị phạt Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm ...
05/01/2016

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất ( BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.
1